Rodinný dům U Pevnůstky Opava - Jaktař

Rodinný
dům
U Pevnůstky
Opava - Jaktař
/
2016

Cílem architektonického návrhu bylo vytvořit za použití minimálních výrazových prostředků hodnotné bydlení s optickou a provozní vazbou na exteriér s maximálním využitím charakteristického potenciálu parcely v k.ú. Jaktař v optických vazbách na okolí.
Ty lze charakterizovat svažitostí terénu, panoramatickým výhledem a inspirativní pozicí předválečného bunkru.
Navržený rodinný dům je umístěn v severní části pozemku s orientací obytných místností do zahrady jižním směrem. Částečné zapuštění do terénu a výrazné betonové prvky vytváří z domu ideálního rezidenta v lokalitě U Pevnůstky.

Rodinný dům je navržen jednopodlažní s plochou ozeleněnou střechou přecházející do terénu.
Celková kompozice domu je sestavena ze dvou částí, které jsou s přihlédnutím ke konfiguraci terénu osazeny v různých výškových úrovních. Hlavní (obytná) hmota rodinného domu je doplněna podobně koncipovanou menší hmotou garáže.
Rodinný dům je včetně garáže ze severní strany částečně zapuštěn do terénu. Ozeleněná střecha plynule přechází do rostlého terén. Z jižní strany se dům pohledově otevírá. Všechny obytné místnosti navazují na velkorysou krytou terasu.
Výrazným architektonickým prvkem je nad střešní rovinu vystupující hmota pracovny, jakási střešní pozorovatelna. Z roviny střechy vyrůstají „periskopy“ přivádějící světlo do technických a obslužných místností. Z jižní strany jsou tyto „periskopy“ opatřeny solárními panely.