Smetkové hospodářství

Smetkové
hospodářství
/
2011

Hlavním důvodem pro vyprojektování tohoto díla je snaha o efektivnější a ekologičtější manipilaci s odpady, které jsou shromážděny při čištění komunikací.

Tyto "smetky" je potřeba centrálně shromáždit a po nezbytnou dobu nechat vysušit v železobetonovém zařízení, kde dochází k usazování tuhých částic v systému odkalovacích šachet po předchozím zamokření "smetků".

Po dokončení procesu vysoušení jsou "smetky" z ostravských komunikací odvezeny na řízenou skládku.