Sportovní hala Český Těšín

Sportovní hala Český Těšín
/
2020

Hala je umístěna mezi plochou se stávajícími sportovními objekty a nedalekou městskou zástavbou na ploše bez jednoznačného urbánního charakteru.  Hlavní vstup je orientovaný do ulice Svojsíkovy. Vstup pro sportovce a zásobování  je z opačné strany od parkoviště. 
Lichoběžníkový půdorysný tvar vzešel z tvaru pozemku, z vedení inženýrských sítí a z touhy po zachování vzrostlé břízy.  K hlavnímu vstupu se paprskovitě sbíhají  pěší chodníky ze směrů pohybů chodců a vytvářejí  pomyslnou větev inspirovanou alejí vzrostlých Jírovců podél ulice Svojsíkova.
Halu tvoří tři hmoty.  Zděná podnož,  ze které vyrůstají dvě hmoty reagující na okolní zástavbu.  Menší hmota univerzálního sálu z polykarbonátu je orientovaná směrem k městu a svým menším měřítkem reaguje na nedalekou zástavbu městských domů.  V noci svítí a stává se orientačním bodem, majákem sportovního areálu viditelným od města.  Větší plechová hmota vlastní haly je umístěna směrem k obloukové hale zimního stadiónu. 
Dispozice je lapidární. Mezi hlavní halou a klubovými prostory s univerzálním sálem v patře jsou umístěny protilehlé vstupy s průběžnou chodbou, ze které jsou přístupné šatny, sociální zázemí, zázemí pro rozhodčí a místnost první pomoci.
Vlastní hala byla koncipovaná jako univerzální s parametry pro prvoligové zápasy s osvětlením a akustikou umožňující televizní přenosy. Kapacita hlediště je cca 300 diváků.
Hala je založena na vrtaných pilotách. Konstrukce haly je ocelová z plnostěnných vazníků, rovněž tak malý univerzální sál. I.NP je vyzděno z keramických tvarovek a omítnuto.  Hala je opláštěna  sendvičovými minerálními panely rastrovanými svislými vertikálami.  Univerzální sál je opláštěný polykarbonátem. Hrací plocha je odpružená lamelová se sportovním povrchem.