V dalším ročníku této prestižní soutěže jsme získali čestné uznání v kategorii Průmyslové stavby za stavbu "Výrobně-správní objekt AUSYS IT".