Stavební úpravy objektu GONG

Stavební úpravy objektu GONG
/
2012

Zadáním stavby bylo při maximální možné míře respektování stávajících konstrukcí objektu vytvořit soudobou moderní budovu vědeckotechnologického parku.
Objem stávajícího domu je respektován. Přístřešek hlavního vstupu s monumentálními pilíři je nahrazený subtilnější konzolou. Ve stejném designu jsou navrženy přístřešky nad zadním vstupem i nad vstupem do ordinací. Byly zrušeny balkóny na severní fasádě a předsazené vyzděné zábradlí lodžií na jižní fasádě byly nahrazeny skleněnými. Dům je opticky tmavošedým keramickým obkladem rozdělený na parter, typická podlaží ve světlé omítce a na plechovou TiZn střechu. Symetrie objektu je zvýrazněna obložením středových rizalitů rovněž tmavošedým keramickým obkladem. Oknům v keramickém obkladu jsou sníženy parapety a společně s nadpražím jsou provedeny kónicky. Východní a západní fasáda jsou proti slunci chráněny posuvnými panely, fasáda se tak bude v průběhu dne proměňovat. Přístřešky jsou obložené TiZn. Vstupní dveře jsou plné, nerezové v kombinaci s bezrámovým zasklením, okna budou vyměněna za plastová bílá, popřípadě šedá.

 

Stavba Moravskoslezského kraje 2013 – hlavní cena poroty v kategorii občanské stavby, rekonstrukce.