Systém ZOOM Ostrava - Bartovice

Systém
ZOOM
Ostrava - Bartovice
/
2011

Splašková kanalizace Bartovice
Stoka H

Úkolem bylo zajistit odvod splaškových vod na pomezí katastru Bartovice a Šenov, od základní školy po hranici města v délce cca 700 metrů, dále pak na tlakovou stanici do Šenova s ukončením trasy splašků v ÚČOV v Havířově.

Akce proběhla jako podmiňující investice k průmyslovému areálu Smart Industry Park, který jsme projektovali v předchozích letech.