US náměstí Družby Ostrava - Poruba

Náměstí Družby
Ostrava - Poruba
/
2018

Urbanisticko - architektonická studie se zabývá pojednáním prostor náměstí Družby, přilehlé ulice Sokolovská a předprostoru obchodního centra Bohemia.
Návrh vychází z analýz fungování města Poruby, ve kterých bylo toto místo vyhodnoceno jako stěžejní veřejný prostor pro IV. obvod Poruby.
Návrh navazuje na architektonickou vizi zpracovanou studiem Kamil Mrva Architects, s.r.o. v roce 2016. Základním požadavkem je pozvednutí kvality veřejného prostoru na úroveň, která odpovídá jeho symbolickému i funkčnímu významu, eliminaci negativních jevů v území (funkční a prostorové bariéry, konflikty s nepřizpůsobivými občany).
Veřejné prostranství bylo diverzifikováno do tří kategorií charakteristických pro strukturu sídliště panelových domů IV. obvodu:
I. předzahrádky - vstupy do objektů poloveřejný reprezentativní, II. vnitrobloky - poloveřejný komunitní prostor, III. veřejná prostranství ulice, městský park, náměstí, promenáda - symbolický prostor.
Toto členění odráží požadavky na jednotlivé prostory, jak jsme k nim také následně přistupovali.