Víceúčelová sportovní hala Modřice

Víceúčelová sportovní hala Modřice
/
2015

Objekt sportovní haly je situován na vymezené ploše parcel v obci Modřice, v návaznosti na stávající část objektu Sokolovny, kterou z historicko kontinuálních a ekonomických důvodů v návrhu zachováváme a provozně využíváme. Poloha navržené haly zároveň dodržuje odstup od západní fasády ZŠ Benešova, čímž je eliminováno zastínění jednotlivých učeben. Propojení sportovní haly a zmíněné ZŠ je „proskleným krčkem“ v úrovni 2.NP, což v parteru umožňuje průhled i bezbariérový průchod k venkovním sportovištím.
1.NP je umístěno na uliční čáru definovanou Sokolovnou a ZŠ Benešova.
2.NP konzolovitě předstupuje na úroveň objektů č.p. 275, 279 apod.
Délka uliční fasády novostavby je přibližně shodná s délkou uličních fasád zachovávaného objektu sokolovny (restaurace) a školy. Doplňuje tak rytmus jižní strany Benešovy ulice s větším měřítkem uličních fasád oproti drobnějšímu měřítku rodinných domů v severní uliční frontě. Symbolická struktura versus struktura substanciální.

Návrh sportovní haly umožňuje průhled z ulice Benešova přes vstupní prostory do samotné haly i na venkovní sportoviště umístěné za objektem sportovní haly. Sklon terénu za sportovní halou z jižní strany umožňuje využití jako přirozenou tribunu venkovních sportovišť, opačný sklon terénu pak umožňuje přirozeně prosvětlit podzemní bazén. Prostor kolem navrženého objektu zahrnuje 2 stávající antukové kurty, nové tréninkové antukové hřiště a nové víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem na míčové hry, pro volný vstup obyvatel, v místě u zadního stávajícího kurtu. Dále nově navrženou dřevěnou terasu pod stávajícími stromy pro venkovní restauraci a také terasu mezi budovou školy a novostavbou sportovní haly v návaznosti na vstupní foyer.