Zástavba řadovými rodinnými domy - Bartovice, kanalizace dešťová

Zástavba řadovými rodinnými
domy Ostrava - Bartovice
/
2007

SO 43 Kanalizace dešťová

V rámci akce nás plocha pozemku dostala před vážný úkol ve věci nakládání s dešťovými vodami. Vzhledem k nemožnosti zasakovat vody na pozemku, jsme přes vyústní objekt dostali dešťové vody do poměrně vzdálené vodoteče, která na pozemku zůstala z dob funkčního melioračního odvodňovacího systému.