top of page

Návrh „stužky“ stahuje blok do kompaktní hmoty a vytváří tak poloveřejný dvorek, který je „filtrem“ při přechodu z rušného náměstí do klidné městské zahrady. Vznikají tak tři rozdílná prostředí, nabízející v centru města pokaždé jinou atmosféru. To je podpořeno členěním parteru, jehož struktura je znázorněna různorodostí dlažby. Směrem z náměstí, přes dvůr do zahrady je parter zahušťován zelení, která v určitých momentech připomíná historickou hmotu.

Objemově „stužka zahaluje“ současný stav a řídí se jeho základním výškovým členěním. Vzniká tak několik pohledových plánů, které vytváří důstojné pozadí (scénu) náměstí. Návrh navazuje na závěrečný dům v ulici Popské a vytváří polosoukromý dvorek…pak se dostává na hranici uliční fronty kde vygraduje výškovou budovou. Významnou kulisou náměstí se stává i konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.

Slezanka

bottom of page