top of page

Slavkov

house

 • Authors: Tomáš Bindr, Jan Zelinka

  Projection: Tomáš Mička

  Status: realizace

  Year: 2012

  Area: 206 m2

Newly emerging street on the outskirts of the village. The ubiquitous "Van Gogh's" golden grain swaying in the wind.

What would village living look like in the third millennium? What can we learn from the original way of living in the village? What was characteristic of it?

The courtyard was an essential part of it. It was where barefoot children ran around with the animals, where laundry was washed, where grain was threshed, where slaughter parties were held...the courtyard provided access to the dwellings of the people, the animals, the barns, the granaries...the courtyard was an extension of the indoors and a link between the private life of the inhabitants and the public life of the village.

The concept of the house is based on this semantic feature. The simple one-story dynamic mass of the house opens most of the interior spaces to the courtyard. Thus, the interior retains sufficient privacy, is visually sheltered from the outside, and, in turn, retains views of the countryside, given sufficient sunlight.

The courtyard, the exterior, becomes part of the interior and vice versa. The courtyard divides the layout into a resting and a social area.

 • Photography: Roman Polášek

 • 99 domů

  Můj Dům

  Start Now

  Stavba

  Nově vznikající ulice na okraji obce. Všudypřítomné, ve větru se klátící van Goghovské zlaté obilí. Jak má vypadat bydlení na vesnici ve třetím tisíciletí? Co se můžeme naučit od původního způsobu bydlení na venkově? Co pro něj bylo charakteristické? Neodmyslitelnou součástí snad každé stavby byl dvůr.
bottom of page