top of page

Velká Polom

the emergence of the square

 • Authors: Tomáš Bindr, Petr Doležal

  Status: realisation

  Year: 2015

We perceive the site as a natural meeting place for citizens, a community space, a link between adjacent public buildings. The area has two levels divided by a staircase made of granite blocks. The upper level is in the original gradient along the road and uses, restores a historic well. The lower level is horizontal, residential, noise screened from the road. The water feature takes advantage of the fact that water can flow, splash, fall and create a surface. It makes use of the original well - the rendering, the lids forming individual streams of pumped water and the placement of three types of pumps attracts more than just children. The water then flows down the depressions carved into the staircase to the bottom of the square, where it meanders and forms a surface. The furnishings consist of oak 'splayed' chairs and benches positioned and angled to encourage sitters to interact with each other.

 • Photography: Roman Polášek

 • Archinfo

  Za revitalizáciou centrálnej zóny stojí mnohoročná, systematická snaha vedenia obce sústrediť verejný život do priestoru pred kostolom sv. Václava. Obec postupne vykupovala objekty a pozemky - doplnila kostru dôležitých budov kostola, obecného úradu, viacúčelovej sály, kaviarne a obchodného domu o poštu a obecnú knižnicu. Až následne dochádza k výkupu skupiny objektov v ťažiskovom priestore. Vzniká logický, prirodzený priestor pre “námestíčko”. 

  Architekt

  Start Now

  city changers

  Ačkoliv se obec Velká Polom vyvíjela už od středověku, neměla nikdy náves. Vesnice to chtěla změnit, proto se rozhodla o vybudování návsi v blízkosti kostela svatého Václava a tím vytvořit místo pro setkávání a komunitní život obce.

  Magazín aktuálně

  Nikdy neměli náves, tak si ji vytvořili.

  Architekt

 • Stavba Moravskoslezského kraje

  hlavní cena

  Česká cena za architekturu

  nominace

bottom of page