top of page

Denisův park

obnova parkové plochy v centru Ostravy

 • Autor: Tomáš Bindr, Adéla Sanitráková (Spáčilová)

  Projekce: Jan Balcar

  Status: projekt

  Rok projektu: 2018

Koncept řešení parku je založen na principu znovuodkrytí historických vrstev řešeného území, a současně také na přizpůsobení parku okolí a potřebám uživatelů. Velkým potenciálem místa je jeho poloha v centru města před významnou budovou GVUO. Plánovaná přístavba galerie Bílý stín počítá s hlavním vstupem z ulice Umělecká, tedy z řešeného Denisového parku. Z parku se tak stává nástupní předprostor galerie, kde by bylo možné vystavovat různá umělecká díla přímo pod širým nebem, s možností pořádání sochařských workshopů, sympózií ve veřejném prostoru v centru Ostravy. Nosným tématem parku je tedy vytvoření tzv. Artparku.

Koncept.

 • Fotografie: Roman Polášek

  Zeleň: Ing. Petra Ličková - Ateliér zahradní a krajinářské tvorby

  Dopravního řešení: Ing. Lenka Ščupáková, PROINK, s.r.o.

  Elektro: Ing. Lubomír Dvořáček – L a D projekt, s.r.o.

 • Fajnova

  Parková plocha nacházející se v centru města u Domu umění čeká významná úprava. Na základě architektonické studie, kterou zpracovalo studio Ateliér 38, vznikne v místě městský park, který bude respektovat okolní uliční síť i potřeby občanů. V parku také bude možné instalovat umělecká díla.

  MS stavby

  Ostrava plánuje úpravu Denisova parku. O úpravě tohoto prostoru se uvažuje již více jak dekádu
bottom of page