top of page

Elstav

polyfunkční dům

 • Autor: Tomáš Bindr, Jan Zelinka

  Projekce: Vojtěch Šimčík

  Status: realizace

  Rok projektu: 2007

Dynamický výraz domu reaguje na své okolí.

Pilová střecha s přiznanou technologií je reminiscencí na sousedství Vítkovických železáren a doplňuje tak panoráma „Vítkovických hradčan“.

Dům je rozčleněný na prosklený parter rytmizovaný příčnými nosnými stěnami. Na odlehčeném parteru je posazený „ plovoucí ponton“ II.NP s výraznou konzolovitě vytaženou špicí do nároží ulic Šalounovi a Výstavní. Dům je horizontálně ukončený dřevěnou hmotou pilových střech.

Koncept.

 • Fotografie: Roman Polášek

 • Dřevostavby

  Ročenka české architektury

  Stavba

  Polyfunkční dům Elstav v Ostravě Vítkovicích

  ERA21

  Fenomén Ostrava

  Průvodce architekturou Ostravy

  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, vydává prvního uceleného Průvodce architekturou Ostravy se záměrem představit laické i odborné veřejnosti, obyvatelům i návštěvníkům Ostravy bohatství architektonické kultury třetího největšího města České republiky od nejstarších dob až do současnosti. Kniha obsahuje úvodní stať o vývoji zdejší architektury.

  Ostravské památky

  Areál je tvořen výrobní halou v Šalounově ulici a jednopatrovým domem obdélného půdorysu s obytným podkrovím, podélně orientovaným k Výstavní ulici. V přízemí se otevírá výkladci, v patře s pásovými okny, obložen vlnitým plechem a v podkroví dřevem.

  earch

  Hledání otázek je umění Postihnout jedinečnost místa a prostoru, zachytit individualitu člověka, pro kterého pracujeme, zodpovědnost za rozhodnutí, která naleznou zhodnocení teprve v čase. . . To je filozofie severomoravského Ateliéru 38.

  lidovky.cz

  NEJ Česká architektura podle Pavla Hniličky…
 • Stavba Moravskoslezského kraje

  hlavní cena

  Dům roku

  hlavní cena

bottom of page