top of page

Elza

obytná čtvrť

 • Autor: Tomáš Bindr, Petra Bláhová Kandusová, Mirka Baklíková, Pavlína Harazimová,

  Status: projekt

  Rok projektu: 2020

  Velikost (HPP): 31 380 m2

Zástavba vytváří místo s jasným těžištěm, identitou a zapamatovatelností v rámci okolní rozvolněné sídlištní struktury z 60. let.

Jednotlivé domy jsou pečlivě rozmístěny a formovány tak, aby mezi sebou vytvořily veřejné a poloveřejné prostory. Ty se při průchodu pohledově uzavírají a otevírají do vnitřních piazzett s obchody a kavárnami nebo do komunitních prostorů s hojnou městskou zelení a s clustery aktivit pro děti, sportující mládež či s lavičkami pro posezení a relaxaci. Zástavba respektuje i současné využívání území, komunikace vycházejí z již vyšlapaných chodníčků v zeleni...

Umístění studentského bydlení s jednosměrně orientovanou chodbou také napomůže odclonit fasádu sousedního Kauflandu. Předpokládá se sdílení hraničního prostoru mezi oběma objekty a s jeho dotvořením kreativní studentskou subkulturou.

Koncept.

 • Projekce: Ing. arch. Martin Struhala,, Ing. arch. Hana Staňková, Ing. Lukáš Onderka, Ing. Lenka Ščupáková, Ing. Petr Veselovský, Ing. Petr Matějek, Ing. Ivo Penn

 • MAPPA Ostrava

  Nová obytná čtvrť, která vznikne v lokalitě Polská - Mongolská, je pro Ostravu velká příležitost. 🏗️
bottom of page