top of page

Háj ve Slezsku

revitalizace náměstí na vesnici

 • Autor: Tomáš Bindr, Adéla Sanitráková (Spáčilová)

  Status: projekt

  Rok projektu: 2020

  Velikost (HPP): 7 421 m2

  Odhad investičních nákladů: 28 730 150 Kč

Háj ve Slezsku zatím postrádá jednotný prostor, v němž by se mohl odehrávat veřejný život.

Náš projekt tento problém řeší.

Místo dvou funkčně i vizuálně separovaných prostorů vytváříme obecní centrum, které díky své variaci mezi-prostorů poskytuje scénu pro veškeré děje obce. Přestože kvůli komunikaci Antonína Vaška zachováváme dělení na hlavní, reprezentativní kamenné náměstí a soukromější Stromové náměstí, oba prostory fungují jako městské centrum a navzájem se doplňují, zároveň vzniká plynulá návaznost veřejného prostoru až k Dohnálkově vile a přilehlému parku V rámci projektu vzniklo množství atypických prvků a situací odkazujících na historii obce, reagujících na přilehlý potok či potřeby obce. Samozřejmostí pak je návrh etapizace projektu.

Koncept.

 • Urbanistický projekt roku

  cena Českého svazu stavebních inženýrů

bottom of page