top of page

Krásnopolská

bytové domy

 • Autor: Tomáš Bindr, Petr Doležal

  Projekce: Radomír Pauler

  Status: realizace

  Rok projektu: 2018

  Velikost (HPP): 1104 m2

Hranice dvou socio-ekotonů. 

Výrazná terénní deprese mezi zástavbou rodinných domů a technologickým parkem areálu VŠB...

Bytové domy, myslíme, jsou fajnym přechodovým prvkem.

ÚPD nepracuje s pojmem přechodovým, zná jen ostré hranice. A tak se v očích dotčených závazných a aktivních "povolovačů" stáváme nechtěnými, trpěnými a jen podmíněně přípustnými v ploše rodinné zástavby. Držíme maximální podlažnost a sklony střech podkroví, na centimetr vzájemné odstupy, na decimetr čtvereční maximální zastavěnou plochu jedním objektem a na metry čtvereční celkovou zastavěnou plochu...

Koncept.

 • Fotografie: Roman Polášek

  Statika: Ing. Michal Janík, Statika Janík 

  Topení: Ing. Lukáš Onderka, ATELIER 38

  TZB: Ing. Lukáš Onderka, ATELIER 38 

  Plyn: Ing. Martin Vavrica, Projekt 2010

  PBŘ: Ing. Václav Galas, Ing. Petr Matějek 

  Elektro: Jarmila Mazurová 

  VH objekty: Ing. Iva Výtisková, Ing. Bernard Hajovský, Projekt 2010 

  Komunikace: Ing. Jan Ludvík, Projekt 2010

 • Stavba Moravskoslezského kraje

  čestné uznání

bottom of page