top of page

Velká Polom

zrození návsi

 • Autor: Tomáš Bindr, Petr Doležal

  Status: realizace

  Rok projektu: 2015

Místo vnímáme jako přirozené setkávání občanů, komunitní prostor, pojítko přilehlých veřejných budov. Plocha má dvě úrovně rozdělené schodištěm z žulových bloků. Horní úroveň je v původním spádu podél komunikace a využívá, obnovuje historickou studnu. Spodní úroveň je vodorovná, pobytová, hlukově stíněná od komunikace. Vodní prvek využívá toho, že voda umí téci, stříkat, padat a vytvářet hladinu. Využívá původní studnu – ztvárněním, víka formující jednotlivé proudy vypumpované vody a umístěním třech druhů pump láká nejenom děti. Voda poté stéká po do schodiště vytesanými prohlubněmi na spodní část návsi, kde meandruje a vytváří hladinu. Mobiliář tvoří dubové "rozpohybované" židle a lavice rozmístěné a natočené tak, aby vybízeli sedící k vzájemné interakci.

Koncept.

 • Fotografie: Roman Polášek

 • Archinfo

  Za revitalizáciou centrálnej zóny stojí mnohoročná, systematická snaha vedenia obce sústrediť verejný život do priestoru pred kostolom sv. Václava. Obec postupne vykupovala objekty a pozemky - doplnila kostru dôležitých budov kostola, obecného úradu, viacúčelovej sály, kaviarne a obchodného domu o poštu a obecnú knižnicu. Až následne dochádza k výkupu skupiny objektov v ťažiskovom priestore. Vzniká logický, prirodzený priestor pre “námestíčko”. 

  Architekt

  city changers

  Ačkoliv se obec Velká Polom vyvíjela už od středověku, neměla nikdy náves. Vesnice to chtěla změnit, proto se rozhodla o vybudování návsi v blízkosti kostela svatého Václava a tím vytvořit místo pro setkávání a komunitní život obce.

  Magazín aktuálně

  Nikdy neměli náves, tak si ji vytvořili.

  Architekt

 • Stavba Moravskoslezského kraje

  hlavní cena

  Česká cena za architekturu

  nominace

bottom of page