top of page

Zastávky Místecká

rekonstrukce zastávek a podchodu

 • Autoři: Tomáš Bindr, Pavel Malček

  Status: realizace

  Rok projektu: 2023

  Plocha: 964 m2

  Náklady: 70 000 000 Kč

Přestupní uzel autobusů přijíždějících po dálnici od Frýdku Místku a tramvají propojující Hrabůvku s centrem. Denně přes 300 spojů. Vstupní brána do města, sémantický znak místa. 

Nové zastávkové přístřešky i mobiliář jsou dynamicky nakloněny ve směru pohybu přijíždějících dopravních prostředků. Přístřešky vstupů do podchodu jsou zešikmeny ve sklonu schodišťových ramen. Dynamika je při setmění podpořena liniemi scénického osvětlení. Podchod byl zkrácen na dva výstupy a byl stavebně a hydroizolačně sanován, stěna a strop byly opatřeny tahokovem s „jizvami“ scénického osvětlení.

Přístřešky se nacházejí na úpatí haldy Hrabůvka, která vznikla ze strusky vysokých pecí Vítkovických železáren. Ty si v 60 letech patentovaly povětrnostně odolnou ocel s obchodním názvem Atmofix. Právě na tuto skutečnost odkazuje materiál použitého obkladu přístřešků, mobiliáře a podchodů. Muraly s tématem „Best of Ostrava“ tvoří kompozice nápisů sesbíraných z Ostravských stěn, které budou na svých původních místech očištěny a symbolicky přeneseny, koncentrovány v podchodu. Návrhy vytvořili a realizovali studenti Ostravské univerzity, fakulty umění.

Koncept.

 • Dodavatel ocelových konstrukcí: Martin Florek (MAF OVA s.r.o.)

  Návrh muralů: Zuzana Černocká pod vedením Mgr. Tomáše Knoflíčka (OU fakulta umění)

  DSP + DPS: Ing. Ivan Holínka (Atelier IDEA, spol. s.r.o.)

  Projektant dopravní stavby: Ing. Radim Žvak

  Statika: Ing. Ivan Holínka, Ing. Robin Kulhánek

  Projektant silnoproudu: Mgr. Vlastimil Lacko

  Projektant slaboproudu: Ing. Pavel Vank

  Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Zuzana Heinzová, autorizovaný inženýr – požární bezpečnost staveb

  Inženýrská činnost: Mgr. Veronika Havličková

  Autorizovaná osoba: Architektonicko-stavební řešení Ing. Ivan Holínka ČKAIT 1100136,

  Autorizovaná osoba: Dopravní stavby - Ing. Alena Hájková ČKAIT 1103181

 • Fajnova

  Zastávky a podchody na ulicích Místecká a Plzeňská prošly rekonstrukcí

  Patriot

  Konečně! Rekonstrukce děsivého podchodu pod Místeckou začne už v březnu

  MS stavby

bottom of page