Velká Polom

Velká Polom

Public spaces

the birth of the village

Author: Tomáš Bindr, Petr Doležal
Status: implementation
Project year: 2015

Koncept.

We perceive the place as a natural meeting place for citizens, a community space, a link between adjacent public buildings. The area has two levels divided by a granite block staircase. The upper level is in the original slope along the road and uses and restores the historic well. The lower level is horizontal, residential, noise shielded from traffic. The water element takes advantage of the fact that water can flow, spray, fall and create a surface. It uses the original well - with the rendering, the lid forming individual streams of pumped water and the placement of three types of pumps, it attracts not only children. The water then flows down the depressions carved into the staircase to the lower part of the village, where it meanders and creates a surface. The furniture consists of oak "movable" chairs and benches arranged and rotated in such a way as to encourage the sitters to interact with each other.

Photo: Roman Polášek

Archinfo

Za revitalizáciou centrálnej zóny stojí mnohoročná, systematická snaha vedenia obce sústrediť verejný život do priestoru pred kostolom sv. Václava. Obec postupne vykupovala objekty a pozemky - doplnila kostru dôležitých budov kostola, obecného úradu, viacúčelovej sály, kaviarne a obchodného domu o poštu a obecnú knižnicu. Až následne dochádza k výkupu skupiny objektov v ťažiskovom priestore. Vzniká logický, prirodzený priestor pre “námestíčko”.
Více...

City changers

Ačkoliv se obec Velká Polom vyvíjela už od středověku, neměla nikdy náves. Vesnice to chtěla změnit, proto se rozhodla o vybudování návsi v blízkosti kostela svatého Václava a tím vytvořit místo pro setkávání a komunitní život obce.
Více...

Magazín aktuálně

Nikdy neměli náves, tak si ji vytvořili.
Více...

Architekt

časopis architekt
Více...

Stavba Moravskoslezského kraje

hlavní cena

Česká cena za architekturu

nominace