top of page

atelier38 s.r.o.

Porážková 1424/20
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
IČ: 25858343
DIČ: CZ25858343

Jednatelství

Porážková 1424/20
702 00 Ostrava 1

Projekce

Architektura

Kompletní architektonické návrhy staveb

3D BIMx průchozí modely staveb

Architektonické studie

Investiční záměry včetně SWOT analýz

Návrhy a projekty interiérů

Urbanismus

Urbanistické studie

Územní studie

Studie využití a rozvoje území

Projekty regenerace brownfields

Projekční činnost ve výstavbě

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace

Výkazy výměr a tvorba rozpočtů staveb

Projekty technické infrastruktury

Výkon autorského dozoru

Výběrové řízení na dodavatele stavby - součinnost

Technika zařízení budov

Projektová dokumentace zdravotechniky

Projekty rozvodů vody a kanalizace

Projektová dokumentace silnoproudu a slaboproudu

Inženýrská činnost

Obstarání dokladů potřebných pro vydání všech správních řízení

Zabezpečení změn ve vydaných povoleních staveb

Konzultační činnosti

Součinnost při výběru lokalit pro stavby

Definice stavebního programu

Prověření souladu záměru s územně-plánovací dokumentací

Poradenská činnost při zpracování investičního záměru a základních požadavků na stavbu

Co je důležité?
Postihnout jedinečnost místa a prostoru?
Individualitu klienta pro kterého navrhujeme?
...emoce?
...prostor?
...zodpovědnost za rozhodnutí,  zhodnocující se teprve v čase?
Opravdovým uměním je hledání otázek.
Neboť velikost odpovědi je závislá na hloubce otázky.
Nacházíme odpovědi...!!!

Portfolio

Obytné stavby

Rekonstrukce

památkově chráněných

objektů

Soutěže

Průmyslové stavby

Občanské stavby

Veřejná prostranství

Nové byty Ostrava s.r.o.

Liftcomp a.s.

Callidus trading spol. s.r.o.

ISA Consult s.r.o

Asental group

MORYS s.r.o.

Zlínstav a.s.

Bystroň Group a.s.

Sekyra Group a.s.

Ridera development

Moravskoslezský kraj

Statutární město Ostrava

Statutární město Opava

Město Bohumín

Město Krnov

Město Hlučín

Město Vítkov

Obec Háj ve Slezsku

Město Hradec nad Moravicí

Město Jeseník

Den Architektury

Obec architektů Ostrava

Česká komora architektů

Národní památkový ústav

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Spolupracujeme

Mapa našich realizací

Pomáháme

​V samotné povaze naší práce je, že soustavně zlepšujeme prostředí obývané člověkem a společností. Vnímáme tak jako samozřejmost se těmto aktivitám věnovat i mimo výkresy a stavební realizace.

ANIMA VIVA z.s. Opava

Společnost poskytující sociální služby osobám se zdravotním postižením, duševním onemocněním či mentálním postižením.

FOR HELP s.r.o. Ostrava Poruba

Společnost pomáhající lidem s autismem pomocí péče, osvěty i terapií s koňmi.

Klub Stonožka Ostrava

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s.

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Pobytová sociální služba poskytující podporu a pomoc občanům se sníženou soběstačností.

Základní škola a Praktická škola, p.o.

základní škola Opava

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry

Konto Bariéry, nejdéle trvající veřejná sbírka v České republice, každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Naším cílem je vracet handicapované zpět do života.

Dětské centrum Čtyřlístek Opava

Posláním Střediska náhradní rodinné péče je pomáhat dětem, které nemohou žít se svými rodiči, aby našly lásku, bezpečí a jistotu v nové rodině.

Zdravotní klaun o.p.s.

Zdravotní klaun je dobročinná organizace, která od roku 2001 pomáhá zejména dětským, ale i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem.

Jsme architektonicko – projekční firmou, která se transformovala v roce 2000 z volného sdružení Atelier 38. Za dobu našeho působení se atelier38 rozrostl na velkou skupinu odborníků z řad architektury i stavitelství, díky čemuž jsme schopni nabídnout široké portfolio projekčních služeb. Charakteristická práce v týmu pak sebou přináší i výhodu spolupráce stavebních inženýrů na projektu již ve fázi studie.

Mimo týmovou práci je naší charakteristikou také aktuální informovanost, neustálé vzdělávání a rozvíjení moderních trendů v oboru včetně respektování ekologických aspektů. Trvale spolupracujeme s odborníky v oblasti projektování technické infrastruktury, technického zabezpečení budov, statiky apod. Věnujeme se realizaci zakázek v klasických i alternativních technologiích.

bottom of page