Modrý slon

Modrý slon

Občanské stavby

jazyková škola

Autor: Jan Zelinka, Petr Doležal
Projekce: Jan Balcar
Status: realizace
Rok projektu: 2017
Velikost (HPP): 1495 m2

Koncept.

Stávající objekt bývalých závodních dětských jeslí ze 70. let minulého století spolu s koncem vlády jedné strany ztratil svůj účel. Následovalo období pronájmů komerčním účelům, účelových přestaveb i zanedbávání údržby. Objekt se nachází ve středu panelového sídliště a je příjemně vzrostlý do zeleně bývalé zahrady jeslí, čehož je využíváno v návrhu.

Jednopodlažní objem s plochou střechou je členěný do tří dílčích objemů, – provozních celků, které obklopují otevřené vstupní atrium. Původní hmotu nově doplňují z jihu kryté terasy učeben a kanceláří, propojující interiér se zahradou a zároveň v létě bránící přehřívání interiéru.

Fotografie: Roman Polášek

Stavba

Objekt dětských jeslí ze 70. let minulého století přestal sloužit svému účelu po skončení vlády jedné strany. Poté byl pronajímán mnohým subjektům ke komerčním účelům bez prováděné údržby.
Více...

Archidiares

Blue Elephant, designed by Atelier 38, is divided into three sub-volumes, representing the function of a language school, combined with a publishing and bookbinding workshop, forming an open entrance atrium.
Více...

Opavská cena J.M.Olbricha

ocenění

Opavská cena J.M.Olbricha

ocenění

Stavba Moravskoslezského kraje

čestné uznání

Česká cena za architekturu

ocenění