Elstav

Elstav

Občanské stavby

polyfunkční dům

Autor: Tomáš Bindr, Jan Zelinka
Projekce: Vojtěch Šimčík
Status: realizace
Rok projektu: 2007

Koncept.

Dynamický výraz domu reaguje na své okolí.

Pilová střecha s přiznanou technologií je reminiscencí na sousedství Vítkovických železáren a doplňuje tak panoráma „Vítkovických hradčan“.

Dům je rozčleněný na prosklený parter rytmizovaný příčnými nosnými stěnami. Na odlehčeném parteru je posazený „ plovoucí ponton“ II.NP s výraznou konzolovitě vytaženou špicí do nároží ulic Šalounovi a Výstavní. Dům je horizontálně ukončený dřevěnou hmotou pilových střech.

Fotografie: Roman Polášek

Dřevostavby

Dřevostavba Elstav
Více...

Ročenka české architektury

Ročenka české architektury pravidelně informuje o aktuální situaci a vývoji oboru nejen odbornou, ale především laickou veřejnost a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi.
Více...

Stavba

Polyfunkční dům Elstav v Ostravě Vítkovicích
Více...

ERA21

Fenomén Ostrava
Více...

Průvodce architekturou Ostravy

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, vydává prvního uceleného Průvodce architekturou Ostravy se záměrem představit laické i odborné veřejnosti, obyvatelům i návštěvníkům Ostravy bohatství architektonické kultury třetího největšího města České republiky od nejstarších dob až do současnosti. Kniha obsahuje úvodní stať o vývoji zdejší architektury.
Více...

Ostravské památky

Areál je tvořen výrobní halou v Šalounově ulici a jednopatrovým domem obdélného půdorysu s obytným podkrovím, podélně orientovaným k Výstavní ulici. V přízemí se otevírá výkladci, v patře s pásovými okny, obložen vlnitým plechem a v podkroví dřevem.
Více...

earch

Hledání otázek je umění  Postihnout jedinečnost místa a prostoru, zachytit individualitu člověka, pro kterého pracujeme, zodpovědnost za rozhodnutí, která naleznou zhodnocení teprve v čase. . . To je filozofie severomoravského Ateliéru 38.
Více...

lidovky.cz

NEJ Česká architektura podle Pavla Hniličky…
Více...

Stavba Moravskoslezského kraje

hlavní cena

Dům roku

hlavní cena