Revitalizace náměstí J. A. Komenského

Revitalizace náměstí J. A. Komenského

Veřejná prostranství

architektonická studie revitalizace náměstí v centru města Brušperk

Autor: Adéla Spáčilová, Tomáš Bindr
Status: architektonická studie
Rok projektu: 2023-2024

Koncept.

Náměstí s výrazným výškovým rozdílem protilehlých uličních front ztratilo zásahem v 50. letech minulého stolení celistvost prostoru. Dnes jsou dominantou náměstí převážně zaparkovaná auta uprostřed náměstí.
Hlavním cílem návrhu je navrácení propojení uličních front, homogenizace veřejného prostoru a v důsledku toho podpora komerčních parterů domů. A také upřednostnění člověka před auty. Zásadní změnou je tedy řešení dopravy v rámci náměstí. Výškový rozdíl dvou protilehlých uličních front bude řešen pomocí vyrovnávacího terénního schodiště, které plynule „sublimuje“ do terénu. Pomocí schodiště jsou vytvořeny dvě úrovně, které jsou ale vzájemně propojené – průchozí v rámci celého náměstí. 

Zeleň: Ing. Petra Ličková – Ateliér zahradní a krajinářské tvorby
Dopravní řešení: Ing. Lenka Ščupáková, PROINK, s.r.o.
Vodní hospodářství: Ing. Lukáš Onderka – Atelier 38 s.r.o.
Elektroinstalace: Ing. Ondřej Pírek – Atelier 38 s.r.o.