Park u kulturního domu Hlučín

Park u kulturního domu Hlučín

Veřejná prostranství

revitalizace parku

Autor: Petr Doležal, Tomáš Bindr
Projekce: Tomáš Mička
Projekt:  2015
Plocha: 12 160 m2
Investor:  Město Hlučín

Koncept.

Kulturní dům byl postaven v letech 1957–1958 podle návrhu arch. Evžena Tošenovského, včetně formálního předprostoru, díky kterému byla plošně sanována výstavba podél Ostravské ulice.  Předprostor byl odebráním zeminy a vytvořením principu zikkuratu koncipovaný jako zvýraznění monumentality kulturního domu. Byl příkladem ideologie, která nejen že nerespektovala člověka, ale vědomě ho znásilňovala. Předprostor nerespektoval pěší vazby a rozděloval severovýchodní a jihozápadní část parku.

Odstraněním stávajícího předprostoru kulturního domu včetně dvojice pojízdných komunikací a navrácení původní figury terénu jsme propojili severovýchodní a jihozápadní část parku. Zároveň jsme tímto zapojili kulturní dům více do prostoru, života parku. Využíváme výhledů z parku a z předprostoru KD na historické jádro a na věže kostelů sv. Jana Křtitele a sv. Markéty.

Fotografie: Roman Polášek
Návrh zeleně: Petr Ondruška

Stavba

Projekt řešil park kolem kulturního domu v Hlučíně, vymezený ulicemi Ostravská a Písečná…
Více...

Stavba Moravskoslezského kraje

čestné uznání