Archeopark Chotěbuz

Archeopark Chotěbuz

Občanské stavby

vstupní objekt do arkpole slovanského sídliště

Autoři: Jan Zelinka, Pavlína Harazimová
Status: realizace
Rok projektu: 2012

Koncept.

Podnětem pro ideu návrhu jsou vrstvy (úrovně), které jsou při archeologickém bádání odkrývány a následně poznávány. Podobně jako z odkryvů jsou zjišťovány informace, tak obdobně je zamýšlena filozofie vstupní části areálu, která má skrze výškové úrovně vést člověka atraktivní stezkou nabízející informace a změnu prostředí.

Vstupním objektem se prochází nikoliv horizontálně, jak je všeobecným zvykem, ale vertikálně. Čtyřpodlažním vstupním objektem vede cesta do akropole po vertikální ose, kterou tvoří výtahové jádro obklopené schodištěm. Tento prostor má potenciál prezentovat přírodovědnou expozici a expozici historicko-archeologickou s prezentací archeologických nálezů. Na tuto osu navazují jednotlivé prostory různých funkcí a atmosfér. Objemové vrstvy objektu jsou rozehrány ve vymezeném prostoru nad mřížkou, která udává rytmus a členitost konstrukce. Jednotlivé vrstvy jsou podpořeny i rozličnými materiály na fasádě (kámen, omítka, dřevo, sklo).

Fotografie: Roman Polášek
Interiér: Pavlína Harazimová

ASB - portal

Archeopark v Chotěbuzi – vertikální brána do historie
Více...

MS stavby

Archeopark je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od pol. 8. století až do 11. století v hradišti Chotěbuz – Podobora v oblasti Těšínského Slezska…
Více...

Místní kultura

CHOTĚBUZ: Nová vstupní budova Archeoparku získala 15. června 2016 cenu hejtmana kraje v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje za rok 2015…
Více...

Stavba Moravskoslezského kraje

cena hejtmana