Krásnopolská

Krásnopolská

Stavby pro bydlení

bytové domy

Autor: Tomáš Bindr, Petr Doležal
Projekce: Radomír Pauler
Status: realizace
Rok projektu: 2018
Velikost (HPP): 1104 m2

Koncept.

Hranice dvou socio-ekotonů. 

Výrazná terénní deprese mezi zástavbou rodinných domů a technologickým parkem areálu VŠB...

Bytové domy, myslíme, jsou fajnym přechodovým prvkem.

ÚPD nepracuje s pojmem přechodovým, zná jen ostré hranice. A tak se v očích dotčených závazných a aktivních "povolovačů" stáváme nechtěnými, trpěnými a jen podmíněně přípustnými v ploše rodinné zástavby. Držíme maximální podlažnost a sklony střech podkroví, na centimetr vzájemné odstupy, na decimetr čtvereční maximální zastavěnou plochu jedním objektem a na metry čtvereční celkovou zastavěnou plochu...

Fotografie: Roman Polášek Statika: Ing. Michal Janík, Statika Janík Topení: Ing. Lukáš Onderka, ATELIER 38 TZB: Ing. Lukáš Onderka, ATELIER 38 Plyn: Ing. Martin Vavrica, Projekt 2010 PBŘ: Ing. Václav Galas, Ing. Petr Matějek Elektro: Jarmila Mazurová  VH objekty: Ing. Iva Výtisková, Ing. Bernard Hajovský, Projekt 2010  Komunikace: Ing. Jan Ludvík, Projekt 2010

Stavba Moravskoslezského kraje

čestné uznání