Zámek Bruntál

Zámek Bruntál

Rekonstrukce památkově chráněných objektů

rekonstrukce historického krovu

Projekce:  Luděk Valík
Status:  projekt
Rok projektu: 2019
Velikost (HPP):  2 350 m2
Obestavěný prostor: 9 600 m3
Náklady:   50 mil. Kč
Klient: Národní památkový ústav

Koncept.

Projekt počítá s maximálním zachování a pokud možno ještě i navýšením současné historické a kulturní hodnoty krovu zámku v Bruntále. V práci jsme věnovali maximální možné úsilí tomu, abychom jak sanovali stávající stav (havarijní stav některých profilů, zatékání do objektu či napadení krovu dřevokazným hmyzem a houbami), zároveň však bylo naší snahou navrátit krovu původní charakter, odstraňujeme proto nepatřičné úpravy vzniklé v předešlých dvou stoletích, po konzultacích s památkovou radou sjednocujeme střešní krytinu do podoby druhé rekonstrukce zámku – přírodní šedo-černé břidlice v neposlední době pak navrhujeme taky reparaci stávajících, taktéž dobově typických klempířských prvků stavby.

Stávající podoba zámku je výsledkem pěti století kontinuálního vývoje, v jehož průběhu byl původně pozdně gotický hrad přebudován v renesančním duchu, aby byl následně barokně přestavěn. Od 19. století už pak byla podoba a stav hradu pouze udržován. Nicméně nikdy nedošlo k rozsáhlé a kvalitní rekonstrukci krovu zámku, jenž je cennou reprezentací typického české barokního krovu se šikmou stolicí, který je navíc rozšířen o mansardovou konstrukci středy akcentující vstup ve střední části jižního křídla. Dosavadní úpravy byly vždy řešeny tak, že neodpovídají charakteru historické konstrukce krovu, nabourávají tak historickou hodnotu památky a působí nepatřičně, z tohoto důvodu je považujeme za dočasné řešení, jenž musí být nahrazeno.

Samostatnou kapitolou projektu pak tvoří konstrukce hodinové věže, která je starší a stran památkové ochrany také hodnotnější než samotný krov hlavní budovy, bohužel se také jedná o nejvíce poškozenou část celého objektu. Veškeré prvky tak byly posuzovány individuálně a s cílem zachování maxima původního materiálu. Opravy tak byly prováděny především náhradou/protézováním.

Stavebně – technický průzkum: MARPO s.r.o.
Stavebně historický průzkum: Mgr. Lucie Augustinková
Statický návrh: MARPO s.r.o.
PBŘ + BOZP: JPO služby s.r.o.
PZTS: trade FIDES, a.s.

MS stavby

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele celkové revitalizace pláště nemovité národní kulturní památky „Zámek Bruntál“.
Více...