Náměstí Družby

Náměstí Družby

Veřejná prostranství

rekonstrukce a revitalizace náměstí

Koncept.

Návrh navazuje na architektonickou vizi zpracovanou studiem Kamil Mrva Architects, s.r.o. v roce 2016. Základním požadavkem je pozvednutí kvality veřejného prostoru na úroveň, která odpovídá jeho symbolickému i funkčnímu významu, eliminaci negativních jevů v území (funkční a prostorové bariéry, konflikty s nepřizpůsobivými občany).

Veřejné prostranství bylo diverzifikováno do tří kategorií charakteristických pro strukturu sídliště panelových domů IV. obvodu:

I. předzahrádky – vstupy do objektů poloveřejný reprezentativní

II. vnitrobloky – poloveřejný komunitní prostor

III. veřejná prostranství ulice, městský park, náměstí, promenáda – symbolický prostor.

Toto členění odráží požadavky na jednotlivé prostory, jak jsme k nim také následně přistupovali.